Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 
Jill Kan du föreställa dig hur det är att leva med autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Mitt mål är att ge dig en större förståelse av hur det kan vara att tänka och fungera på ett annat sätt än de flesta andra. Det gör jag genom att bl.a. erbjuda föreläsningar, utbildning, handledning och konsultation/rådgivning med NPF-perspektiv.

Jag kan dels bidra med ett inifrånperspektiv utifrån att vara förälder och dotter till någon med NPF, samt genom att själv leva med Aspergers syndrom och ADD. Jag kan också bidra med fackkunskaper då jag även är utbildad inom bl.a. autism/NPF.

/ Jill Rogheden
 
 
 
Jag erbjuder:
  • Föreläsningar
  • Utbildningar
  • Workshops
  • Handledning
  • Rådgivning
  • Konsultation
  • Mentorskap
  • Kartläggningar
  • Stressinventering
  • Material & bildstöd
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR