Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Filmklipp från föreläsningar med Jill Rogheden


Besök gärna Imaginaris YouTube-kanal för fler filmklipp.

Här följer ett utdrag ur föreläsningen "Annorlunda perception - Ett annat sett att tolka och reagera på sinnesintryck". Detta avsnitt behandlar visuell perception dvs synen.

Här följer ett utdrag ur föreläsningen "Annorlunda perception - Ett annat sett att tolka och reagera på sinnesintryck". Detta klipp handlar om när flera olika sinnesintryck samverkar.

Här följer ett utdrag ur föreläsningen "Annorlunda perception - Ett annat sett att tolka och reagera på sinnesintryck". Klippet handlar om strategier för att förebygga och hantera sensorisk överbelastning.


 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR