Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Tjänster

Jag vänder mig till dig som kommer i kontakt med personer som har autism/NPF i din vardag eller på din arbetsplats samt till dig som har egna diagnoser (eller drag) inom autism/NPF.

Jag delar gärna med mig av mina kunskaper och erfarenheter till dig. Jag erbjuder:
 • Utbildningar, föreläsningar & workshops
 • Handledning, rådgivning & konsultation
 • Bollplank, mentorskap, samtalsstöd
 • Kartläggningar; Stress/Energiinventering, miljökartläggning, K3
 • Framtagande av bildstöd, scheman, checklistor och annat grafiskt material
 • Anpassning av skriftligt material, t.ex. skoluppgifter

Omfattning och innehåll skräddarsys utifrån dina önskemål. Jag kan komma till dig eller så träffas vi via Zoom.

Välkommen att skicka en förfrågan!

Jag erbjuder:
 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Mentorskap
 • Kartläggningar
 • Stressinventering
 • Material & bildstöd
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR