Imaginari
Föreställ dig hur det är att leva med
autism, Aspergers syndrom, ADHD eller
någon annan neuropsykiatrisk diagnos
HEMOM MIGANLITA MIGKONTAKTMATERIALBLOGGFÖRELÄSNINGAR

ANLITA MIG

Jag vänder mig till dig som kommer i kontakt med personer som har autism/NPF i din vardag eller på din arbetsplats samt till dig som har egna diagnoser (eller drag) inom autism/NPF. Vi kan träffas online via Zoom eller offline i verkliga livet. Omfattning och innehåll skräddarsys utifrån dina önskemål.

Du kan anlita mig för:

Här följer exempel på ämnen:
 • Annorlunda perception - Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck
 • Stress & Energi vid autism och NPF - Hur hittar man balansen?
 • Ett annat sätt att tänka - Vad får autism för konsekvenser i praktiken?
 • Grundläggande kunskap om autism
 • Att bemöta personer med autism/NPF
 • Bättre möten för vuxna med kognitiva svårigheter/Bättre möten med anhöriga till personer med autism/NPF.
 • Hur kan vi tänka kring elever med autism/NPF?
 • Autism på jobbet - Hur skapar man en bättre arbetsplats för personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom?
 • Autism/NPF i klassen - ökad förståelse för klasskamrater som tänker annorlunda
 • Hur kan vi underlätta vardagen för våra närstående med autism?
 • Att leva med Aspergers syndrom i vuxen ålder
 • Att vara förälder till barn med autism/NPF
 • NPF i tre generationer: Som dotter, som förälder och med egna diagnoser
 • Diagnos och sen då? - Råd, tips och stöd för dig som nyss fått diagnos eller för dig som är anhörig till någon som nyss fått diagnos
Välkommen att skicka en förfrågan, så kan vi tillsammans komma fram till vad just du har för önskemål!
Jag erbjuder:
 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Mentorskap
 • Kartläggningar
 • Stressinventering
 • Material och bildstöd

© 2015 Imaginari |
  Om imaginari  |
  Kontakt  |
  LÄnkar  |
  Cookies  |
  GDPR