Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Tidigare deltagare

Här följer ett urval av den typ av deltagare som bevistat någon av mina föreläsningar/utbildningar/workshops.

En del har deltagit i egenskap av att vara anhörig till någon med autism/NPF eller har själv egna svårigheter inom NPF.

Andra har deltagit i egenskap av sin yrkesroll. De kommer från vitt skilda verksamhetstyper, tillhör varierande yrkesgrupper och arbetar i olika kommuner. Klicka på länkarna för att få en detaljerad lista.

Deltagarna har bl.a. kommit från följande:

 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR