Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Deltagande verksamhetstyper

 • Serviceboenden
 • Gruppbostäder
 • Servicebostäder LSS
 • Assistansbolag
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsboende
 • Förskola
 • Särskola, träningsskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Vuxenutbildning
 • Socialtjänsten
 • LSS
 • Habilitering
 • BUP
 • Svenska Kyrkan

Tillbaka till Tidigare deltagare.

 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR