Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Underlätta vardagen för närstående med autism?

Anhöriga till personer med autism kan göra mycket för att livet ska fungera bättre för sina närstående. Under föreläsningen får du förslag på hur du kan underlätta och på vad du kan tänka på när det gäller bemötande, anpassningar, organisering och struktur i vardagen. Egna erfarenheter blandas med konkreta tips och verktyg.
Föreläsningen innehåller bl.a.:
 • Stressorer & skyddsfaktorer
 • Förberedelser & planering
 • Högtider & traditioner
 • Matsituationer & kläder
 • Hushållsuppgifter & hygien
 • Sömn & morgonrutiner
 • Tips på verktyg & appar

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR