Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Autism i klassen

- få förståelse för klasskamrater som tänker annorlunda

För en klasskamrat med autism kan det gå åt mycket energi under en skoldag. Detta beror på att man tänker och fungerar på ett lite annorlunda sätt. Inte varken bättre eller sämre, men annorlunda. Att ha autism innebär både styrkor och svårigheter och det påverkar både skoldagen och fritiden. Med bättre förståelse och acceptans för olika sätt att fungera kan man skapa en bättre skolmiljö för alla.

Föreläsningen kan innehålla:
 • Vanliga styrkor och svårigheter vid autism
 • Hur är det att leva med autism?
 • Vad får det för konsekvenser i vardagen och under skoldagen?
 • Varför behöver en elev med autism vissa anpassningar?
 • Hur kan man underlätta för en klasskamrat med autism?
 • Exempel på kända personer med autism

Om föreläsningen:
Föreläsningen syftar till att öka förståelsen för klasskamrater som fungerar annorlunda. När en elev har autism/Aspergers syndrom märks detta ofta i skolan. Eleven kan ha svårigheter både i sociala situationer och i klassrummet. Det kan krävas olika typer av anpassningar kring detta. För att minska risken för mobbing och utanförskap kan det vara bra att informera klassen om vad det innebär att ha autism och ge klasskamraterna möjlighet att ställa frågor. Detta kan göras i samband med att en elev med autism själv berättar om sina egna svårigheter eller utan att nämna någon särskild elev. Exemplen som tas upp under föreläsningen kan skräddarsys utifrån de styrkor, svårigheter och anpassningar som just er elev med autism har.

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR