Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Diagnos och sen då?

Tyvärr får man sällan den hjälp man hoppats på i och med en diagnos. Man måste ofta lägga mycket tid på att ta reda på information. Låt mig bespara den tiden.
Som förälder till barn med diagnos och med egen diagnos delar jag gärna med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Jag ger anhöriga eller dig med egen diagnos grundläggande information utifrån dina önskemål.

Exempel på innehåll:
 • Vilka rättigheter har vi?
 • Hur söker man vårdbidrag?
 • Hur fungerar LSS?
 • Rättigheter i skolan?
 • Färdtjänst?
 • Var/hur får man tag i mer information om funktionsnedsättningen?
 • Boktips?
 • Grundläggande kunskaper om autism (theory of mind, central koherens, exekutiva funktioner, annorlunda perception, energiläckage), tips på små saker som får vardagen att fungera bättre, stressinventering.

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR