Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsningar

Jag kommer gärna till dig och föreläser, men jag kan också föreläsa online via Zoom. En föreläsning kan vara allt ifrån 30 min till en hel dag. Omfattning och innehåll kan skräddarsys utifrån dina önskemål och behov. Kontakta mig för ett förslag på upplägg och offert.
Välkommen att skicka en förfrågan!

Här är ett utdrag ur föreläsningen "Annorlunda perception - Ett annat sett att tolka och reagera på sinnesintryck". Detta avsnitt behandlar visuell perception dvs synen.Nedan följer ett urval av Jills föreläsningar. Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Hur får man energin att räcka till?
- att bemöta barn och vuxna med autism

Stress & Energi vid autism och NPF
- Hur hittar man balansen?

Ett annat sätt att tänka
- Vad får autism för konsekvenser i praktiken?

Bättre möten för vuxna med kognitiva svårigheter

Hur kan vi tänka kring elever med autism?

Autism på jobbet
- Hur skapar man en bättre arbetsplats för personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom?

Autism i klassen
- få förståelse för klasskamrater som tänker annorlunda

Annorlunda perception
- Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck

Diagnos och sen då?
- Råd, tips och stöd för dig som nyss fått diagnos eller för dig som är anhörig till någon som nyss fått diagnos

Hur kan vi underlätta vardagen för våra närstående med autism?

Fler exempel:
 • Att leva med Aspergers syndrom i vuxen ålder
 • Min livshistoria
 • Att vara förälder till barn med autism/NPF
 • NPF i tre generationer: Som dotter, som förälder, med egen diagnos


Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR