Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Boka online-samtal

Jag erbjuder handledningssamtal ur ett NPF-perspektiv via Zoom. Ett samtal pågår i 40 min, men du kan självklart boka flera samtal. Samtalen kan handla om vad som helst. Syfte, mål och ämne för samtalet avgör du som klient.

Välkommen att skicka en förfrågan!

Kanske behöver du:
 • nya perspektiv & infallsvinklar?
 • hjälp med att strukturera dina tankar och någon att bolla idéer med?
 • rådgivning eller konsultation kring autism & NPF?
 • hjälp att reda ut problemsituationer och hitta alternativa vägar framåt?
 • strategier för att förebygga och hantera stress?
 • tips på verktyg, anpassningar & hjälpmedel?
 • någon med liknande erfarenheter som ger stöd, lyssnar och förstår?

 
 • Handledning
 • Samtal
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Bollplank
 • Mentorskap
 • Kunskap om NPF
 • Tips och råd
 • Stödsamtal
 • Material & bildstöd
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR