Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

GDPR

25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen (GDPR).
Hur arbetar imaginari med personuppgifter?

Register över beställare

Imaginari håller ett kundregister över samtliga beställare för att kunna fullfölja sina åtaganden gentemot kund och för att kunna fakturera beställaren efter genomfört uppdrag.
Den information som sparas om beställare är: företagsnamn, faktureringsadress, eventuella referensnummer för faktureringen, namn på kontaktperson, e-postadress till kontaktperson, telefonnummer till kontaktpersonen samt information om beställda tjänster.
Registret innehåller inga organisationsnummer om inte beställaren tillhandahållit det ifall det skulle vara nödvändigt för fakturering.
Det innehåller inte heller några andra personliga uppgifter såsom personnummer.

Register på föreläsningsbesökare

Imaginari håller ett register av de besökare på föreläsningar som tagit kontakt med Imaginari efter en föreläsning t.ex. för att ställa frågor eller för att be om föreläsningsanteckningar.
Detta register innehåller e-post address och vilken föreläsning som kontakten togs vid.
Vi hanterar inga personliga uppgifter såsom personnummer utan bara de kontaktuppgifter tillhandahållna av besökaren.
Mejllistan kan komma att användas i Imaginaris marknadsföringssyften vid kommande föreläsningar.

Vi säljer inga uppgifter eller lämnar ut uppgifter till utomstående eller skickar ut enskilda företags erbjudanden via vår mejllista.
Inga av Imaginaris register hanteras av eller lagras hos tredje part.

Vill du inte vara med i registret så skickar du ett mejl via e-post formuläret så tar vi bort det snarast möjligt.

Ansvarig för registren är Jill Rogheden.

Har du några frågor i detta ärende så kontakta oss via e-post formuläret.
Vi vill uppmana alla att skicka så lite personliga uppgifter via e-post formuläret som är nödvändigt för att hantera ärendet.
 
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR