Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Stress & Energi vid autism och NPF

- Hur hittar man balansen?

För personer med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns det mycket i vardagen som ökar stressen och stjäl energi. Hur man reagerar vid hög stress är olika från person till person; en del blir utmattade, andra blir utagerande. Men vad det beror på varierar. För att må bra och för att klara av vardagens krav behövs en god energibalans. Balans uppnås bl.a. genom att ställa krav på rätt nivå, använda ett bra bemötande och hitta fungerande anpassningar. Men för att hitta rätt måste man först ta reda på vad som är orsaken.

Föreläsningen innehåller:
 • Modeller för att prata om stress & energibalans
 • Vanliga stressorer och energitjuvar vid autism/NPF
 • Konsekvenser av stress & energibrist
 • Metoder för energiinventering
 • Hur man kan förebygga stress & energiläckage
 • Hur man kan arbeta med självinsikt/självmedvetenhet

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR