Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 
Material:
 • Bildstöd
 • Stresshantering
 • Stressinventering
 • Vanliga stressorer
 • Att sätta ord på stress
 • Dagsutvärdering
 • Tips på appar
 • Filofaxblad
 • Kommunikation
 • Planering & organisering
 • Reseförberedelser
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR