Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Målgrupp

Jag vänder mig till dig som möter barn eller vuxna med autism/Aspergers syndrom, ADHD/ADD eller andra neuropsykiatriska svårigheter (NPF) - med eller utan fastställd diagnos:
 • i ditt arbete, t.ex. inom LSS, skola, vård och omsorg
 • som anhörig; t.ex. förälder, bonusförälder, syskon, son/dotter, make/maka, sambo, far/mor-förälder, kusin, moster, farbror etc.
 • som vän, granne eller klasskamrat
 • som chef eller kollega
 • inom föreningsverksamhet

Jag vänder mig också till dig som:
 • har egen NPF diagnos
 • upplever egna svårigheter inom NPF - även utan diagnos
 • har frågor och funderingar kring NPF
 • fattar beslut som påverkar och berör personer med NPF och deras anhöriga


Jag erbjuder:
 • Föreläsningar
 • Utbildningar
 • Workshops
 • Handledning
 • Rådgivning
 • Konsultation
 • Mentorskap
 • Kartläggningar
 • Stressinventering
 • Material & bildstöd
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR