Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Hur får man energin att räcka till?

- att bemöta barn och vuxna med autism

Att leva med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tar mycket energi. Det finns åtskilligt i vardagen som ökar stressen; att inte förstå, att vara känslig för intryck, att tolka situationer annorlunda, att inte ha kontroll över sin situation m.m. För mycket stress utan möjlighet till återhämtning kan orsaka utmattning. För att kunna förebygga detta måste man ta reda på orsaken till stress. Detta kan bl.a. göras genom en energiinventering. För att må bra och för att klara av vardagens krav behövs en god energibalans. För att uppnå detta behövs möjlighet till avkoppling, anpassningar och ett bra bemötande från omgivningen.

Föreläsningen innehåller:
 • Vanliga svårigheter och styrkor vid autism
 • Annorlunda perception
 • Stress & autism
 • Metoder för energiinventering
 • Vanliga stressorer
 • Förslag på avstressande aktiviteter och åtgärder

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR