Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Övriga filmklipp med Jill Rogheden


Besök gärna Imaginaris YouTube-kanal för fler filmklipp.

Här är en kort föreläsning med Jill Rogheden som utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv sammanfattar och recenserar boken "Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism", skriven av Diana Lorentz.

Här följer ett reportage med Jill Rogheden på SVT Nyheter med syfte att öka förståelsen för hur det kan vara när man har ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck, eller som det kallas här - "intrycksallergi".

Här följer en kort presentation av Jill Rogheden som beskriver konceptet Känsla av Sammanhang (KASAM) och hur det hör samman med stress. Presentationen är på engelska.

 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR