Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Kartläggning

Stress/energiinventering

Jag hjälper dig att ta reda på vad som ökar respektive minskar stressen hos dig själv, din elev, din brukare etc. Utifrån detta ger jag förslag på hur du kan hålla energinivåerna i balans. Jag sammanfattar därefter vad vi kommit fram till i ett formulär för personlig stresshantering samt en lista på förebyggande åtgärder.

Miljökartläggning

Jag har själv tagit fram ett material för att kartlägga miljön i en lokal på exempelvis en skola, en arbetsplats eller en bostad utifrån belastande sinnesintryck. Jag kan komma till dig för att genomföra denna kartläggning tillsammans med dig. Du kan också beställa kartläggningsmaterialet av mig och genomföra kartläggningen på egen hand.

K3: Kvalité - Kunskap - Kartläggning

Jag hjälper er att kartlägga elevers eller brukares styrkor och svagheter enligt K3 metoden. Kartläggningen kan sedan ligga till grund för ett åtgärdsprogram eller individuell plan. En person som kartläggs behöver inte ha någon diagnos eller misstanke därom. För att utföra en kartläggning behöver jag helst träffa personal, anhöriga och brukaren/eleven.


 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR