Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Föreläsning: Autism på jobbet

- Hur skapar man en bättre arbetsplats för personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom?

För att må bra på sin arbetsplats behöver alla människor en "Känsla av sammanhang", d.v.s. begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Detta kan uppnås genom förståelse, acceptans, respekt och kunskap om alla olika medarbetares sätt att fungera.
Utifrån detta kan man sedan skapa nödvändiga anpassningar i både miljö, struktur och arbetsuppgifter.

Föreläsningen innehåller:
 • Vanliga styrkor och svårigheter vid autism/Aspergers syndrom
 • Konsekvenser på arbetsplatsen
 • Tips på anpassningar
 • Bra och dåliga exempel från mitt eget (och andras) arbetsliv

Välkommen att skicka en förfrågan!

Förslag på ämnen
 • Autism & ADD/ADHD
 • Egna erfarenheter
 • Föräldraskap
 • Skola
 • Perception
 • Stress & energi
 • Anpassningar & åtgärder
 • Bemötande & tydlighet
 • Exekutiva funktioner
 • Struktur & organisering
 • Känsla av Sammanhang
 • Missuppfattningar & fördomar
 • Styrkor & svårigheter
 • Stim & tics
 • Detaljseende/Central koherens
 • Kontextsvårigheter
 • Generaliseringsförmåga
 • Föreställningsförmåga
 • Kommunikation & språk
 • Socialt samspel & relationer
 • Rutiner & ritualer
 • Mentaliseringsförmåga
 • Motivation
 • Automatiseringsförmåga
 • Sömn
 • Matsituationer
 • Kläder
 • Hygien
 • Minnet
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Verktyg & hjälpmedel
 • Visuellt stöd
 • Kravanpassning
 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR