Imaginari
IMAGINARI = att föreställa sig
 

Deltagande yrkesgrupper

Academic coordinator Arbetsanpassare
Arbetshandledare Arbetslivskonsulenter
Assistent Barnledare kyrkan
Barnskötare Behandlingspersonal
Biträdande enhetschef LSS Boendestödjare
Elevassistenter Elevcoach
Elevhandledare Elevresurs
Enhetschef Familjebehandlare
Familjehemsförälder Familjepedagog
Fritidsassistent Fritidsledare
Fritidspedagoger Föräldrar
Förskolechefer Förskolelärare
Handläggare Habiliteringspedagog
Handledare Insatskoordinator
Kokerska Kurator
Lärare LSS Handläggare
Musiklärare Omvårdnadspersonal
Pedagog Personliga assistenter
Projektledare Psyksjuksköterska
Regionchef LSS Rektorer
Resurs förskola Resurslärare
Resurspedagog Sjuksköterska
Skolsköterska Socialpedagoger
Socionomer Speciallärare
Specialpedagoger Studiecoach
Stödassistenter daglig verksamhet Stödpedagoger
SYV Undersköterskor
Uppdragschef Utvecklare
Vårdpersonal Vägledare

Tillbaka till Tidigare deltagare.

 
© 2023 Imaginari |   Om imaginari  |   Kontakt  |   Länkar  |   Cookies  |   GDPR